HİZMETLERİMİZ

Çevre Danışmanlık

Tesis veya faaliyetlerden; Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin (ÇKAGİLHY) Ek-1 listesinde yer alan faaliyet veya tesisler, çevre yönetim birimlerini kurmak ya da yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarından Çevre Yönetimi Hizmeti almak, Aynı yönetmeliğin Ek-2 listesinde yer alan tesisler, en az bir Çevre Görevlisi istihdam etmek ya da yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak veya "çevre yönetim birimi"kurmak, zorundadır.


devamını oku

Çevre İzin & Lisans

Çevre izin ve Lisans belgesi başvuruları için belirlenen ortak belgeler haricinde başvuru konusu ile ilgili özel belgeler Geçici Faaliyet Belgesi başvurusu aşamasında (kapsamında) verilecektir.

  Faaliyet göstermiş olduğunuz alanla ilgili İzin/ Lisans konu/ konuları içerisinden gerek bir tanesi gerekse daha fazlası için Çevre İzin ve Lisans Belgesi gerekliliği duyulduğu durumda mutlaka ortak belgeler diye adlandırılan belgeler bir defaya mahsus olmak üzere verilecek.


  devamını oku

Ölçüm & Analiz

• Emisyon Ölçümleri
• İmisyon Ölçümleri
• Gürültü Ölçümleri
• Titreşim Ölçümleri
• Su & Atıksu Analizleri
• Atık Yağ Analizleri
• Atık Çamur Ve Tehlikeli Atık Analizleri

ÇED

  Yönetmeliğin EK-I ve EK-II listelerinde yer alan faaliyetler için yürütülen ÇED süreci her ek listesi için farklı sürdürülmektedir.
  EK-1 listesinde yer alan faaliyetler için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporu süreci uygulanırken, EK-II listesinde yer alan faaliyetler için Proje Tanıtım Dosyası (PTD) süreci uygulamaya koyulmaktadır. İlgili yönetmeliğin EK-I ve EK-II listelerinde yer almayan faaliyetler için faaliyetin ilgili yönetmelik kapsamında değerlendirilmesi adına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na veya il Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine görüş sorulması gerekmektedir.


devamını oku

Proje Hazırlama

         
• Çevre Yatırım Projeleri
• Hibe Ve Destek Projeleri
• Kalkınma Ajansı Projeleri
• KOSGEB Projeleri
• Sistem Entegrasyonu
• ISO Süreçlerinin Hazırlanması
• Tehlikeli Atık Taşıma Aracı Lisanslandırma